Een blog om te kijken hoe creativiteit zich kan ontwikkelen......
-of toch niet?-

Thats the question!

Groet, Sproet...(alias Hermien)

zaterdag 23 december 2017

o, and this one/o en deze..

those tulips are really my new love ( I have several ☺☺)at first the card was all orange and yellow-ish, not my taste so I added some red and purple and small pieces of washi tape

deze tulpen zijn echt mijn nieuwe liefde (jaja, ik heb er meer..☺☺) de kaart was eerst vooral oranje gelig, niet echt mijn smaak, dus maar wat paars en rood en stukjes washi toegevoegd..beter toch?


tulipstamp by Carabelle, Birgit Koopsen design
text stamp : gummiapan

tulpenstempel van Carabelle, Birgit Koopsen design
tekststempel: gummiapandonderdag 21 december 2017

blue/blauw VI


of course this butterfly (Penny Black) landed also on top of a card together with a text (SA)
natuurlijk landde deze vlinder (Penny Black) ook bovenop een kaart, samen met een tekst (SA)


some purple and turkois paint and some white gesso (love these colors!)
wat paars en turkoise verf en wat witte gesso (hou erg van deze combinatie kleuren!)dinsdag 19 december 2017

blue/blauw V


 draw some tulip shapes and painted around, stamped on top (text Simon Says)
tekende wat tulpvormige vormen en verfde eromheen, stempelde de tekst erop (Simon Says)


zondag 17 december 2017

blue/blauw IV


 some doodling and painting, the only stamp is by Simon Says (explore)
zelf wat getekend en geverfd,  de enige stempel is van Simon Says (explore)


vrijdag 15 december 2017

blue/blauw III

this beautiful flower (carabelle studio, birgit koopsen design) liked to be on the next card..

deze prachtige bloem (carabelle studio, birgit koopsen design)   wilde wel graag op de volgende kaart..
In the center also stamps by Carabelle (birgitkoopsen design)
in het midden ook een stempel van Carabelle (birgitkoopsen design)


and a little doodling
en wat gedoodel

woensdag 13 december 2017

blue/blauw II

only added the butterflies and a text stamp (and some doodling)
alleen wat vlinders en een tekststempel gebruikt (en wat gedoodel)

stamps:
Butterfly: Art Journey
Text: Carabelle


maandag 11 december 2017

Bleu/blauw

this card is one of six (again, I mostly make 6 cards out of one piece of mixed media paper) at first I colored the background blue/turkois and added some white stencilled circles

deze kaart is weer een van 6 ( ik maak meestal 6 kaarten uit 1 stuk mixed media papier) Ik kleurde eerst de achtergrond blauw/turkois en maakte nog wat witte cirkels met een stencil


than some numbers in black and after this I cut the paper into 6
toen nog wat nummers en daarna sneed ik het papier in 6 stukken..


choose this magenta echinaceas gave them some extra color
ik koos deze magenta echinaceas en gaf ze wat kleur


added some circles and doodling
maakte nog wat cirkels en tekende een randje


feels like spring!? (just decorated my living room into christmas spheres)
voelt als voorjaar (heb net de kamer in kerstsferen gehesen)


woensdag 6 december 2017

Sneak Peak BMMAC

Tonight my contribution for BMMAC, due to a switch somewhat earlier than planned, but maybe it will inspire you for the holidays?!

Vanavond mijn bijdrage voor BMMAC, door een ruil iets eerder dan gepland, maar wie weet inspireert het jullie voor de feestdagen?

welcome at Birgits Blog  at 19 hrs!
welkom op Birgits Blog om 19 uur!

(sneakpeak...)

maandag 4 december 2017

because I can't stop..omdat ik niet kan stoppen

I wanted to make a small book also..with.....
wilde ook nog een klein boekje maken...met....

 
the lovely tulips♥♥♥
die heerlijke tulpen♥♥♥


and hearts and mixed media stamp by Dina Wakley
en hartjes en mixed media stempel van Dina Wakley

 some doodling
wat gedoodeld


some pages colored with the gelliplate
wat pagina's gekleurd mbv de gelliplate

waiting for ....
wachtend op ...

japanese binding
japanse binding


all stamps by Carabelle (except the mixed media circles on the back cover)
alle stempels van Carabelle (behalve de mixed media cirkels op de achterkant)

zaterdag 2 december 2017

some more tulip love? nog wat tulpenliefde?

with some yummy colors?? yeah!
met wat zalige kleurtjes??? yeah!doesn't need an explanation (does it?!)
heeft geen uitleg nodig (toch?)


these are my favorite colors ☺☺♥♥♥
dit zijn wel mn favoriete kleurtjes ☺☺♥♥Stamp
Stempel

donderdag 30 november 2017

time flies having a hobby like this! de tijd vliegt met zo'n leuke hobby!


another card that didn't want what I wanted so I gave it the 'black treatment' (a lot of black gesso in the middle) and then I saw what to do..

weer een kaart die niet wilde wat ik wilde, dus ik gaf em de 'zwart behandeling' (een flinke dot gesso in het midden en toen zag ik wat ik kon doena lot going on but a little chaos can be nice sometimes (not tooo..)

een beetje veel herry, maar een dotje chaos op zijn tijd..(niet té natuurlijk)


all stamps, except LOVE (gummiapan) are by Carabelle
alle stempels, behalve LOVE (gummiapan) zijn van Carabelle


dinsdag 28 november 2017

still here! ik ben er nog!

one of the advantages of being a designteam member is that every year you get to choose some brandnew (and older ☺) stamps for free, these tulips were on my wishlist for a while and now I have them! Yummmm playing time! 

een van de voordelen van het designteammember zijn is dat je elk jaar wat splinternieuwe (alsook wat ouder ☺) stempels mag bestellen zonder te betalen..deze tulpjes stonden al een poos op mijn verlustiglijst en nu heb ik ze! Heerlijk speeltijd!this time I heat embossed part of the stamp on a piece of dictionary paper (very thin) At first I wanted to make a black & white card but the colors kept calling me so I decided to fill the flowerheads with washi tape (rainbowcolors ) it turned out to be a great struggle, I stamped on the tape (glued them om acetate before stamping) and cutted them afterwards, but didn't want the acetate to be cut into pieces (next time I will!) witch caused the struggle with curling pieces of washi....pff  but I like the result!

deze keer stempelde ik een deel van de stempel met zwarte embossingpoeder op woordenboek papier (erg dun!) en wilde er een zwartwitte kaart van maken maar de kleurtjes bleven lonken dus gekleurde washi gebruikt om de bloemen mee te vullen. Het werd een gedoe om het voor elkaar te krijgen, ik had washi op acetaat geplakt en toen de bloemen gestempeld, daarna uitgeknipt, maar ik was te zuinig en wilde liever niet mn acetaat meeknippen, dus toen werd het een strijd met krullende washi en de schaar...pff de volgende keer met acetaat en al knippen dus..

 

used the flower masks in the corners (also by Birgit Koopsen for Carabelle) and found two left over hearts from another project..stamped the tulips on the card and around the corner..

gebruikte de bloemen masks in de hoeken (ook van Birgit Koopsen-Carabelle) en vond nog twee, van een ander project, overgebleven hartjes.


all stamps and masks Carabelle studio (Birgit Koopsen)

alle stempels en masks van Carabelle studio (Birgit Koopsen)

 

donderdag 16 november 2017

The last...? de laatste...?

for months I was in love with these tulips, but I teached myself to be patient (lol), but finally I got them as a gift in my BMMAC designteambox, happy happy happy! Maybe you don't see much of the purple yellow background in this one (I can imagine) but it is still there:-)

 al maanden stiekem (ook we minder...)verliefd op deze prachtige tulpenset, maar ik dwong mezelf geduldig te worden (LOL) maar deze keer kreeg ik ze in de BMMAC designteambox die vorige week werd bezorgd, blij blij blij!!!
Misschien zien jullie niet zoveel van de paars gele achtergrond, maar hij zit er nog wel hoor!


painted with my favorite color around the tulips and embossed the stamp again in white, covering the tulips with masking tape, finally I glued some washi (black on top and bottom, in the tulips some rainbowcolors to give some more color)ik verfde rondom de tulpjes met mijn favoriete kleur en embosste vervolgens in wit, de tulpen met maskeertape afgedekt, tenslotte plakte ik nog wat washi tape (zwart boven en onder, wat regenboogkleurtjes in de tulpjes)


woensdag 15 november 2017

BMMAC tonight! vanavond BMMAC posting

jaja, het is weer zover, vanavond om 19 uur komt mijn novembercreatie op Birgits blog...
alvast een sneakpeakje voor de nieuwsgierigen..?!

o, yeah, its my turn!  Tonight, at 19 hrs my november creation will appear on Birgits blog..
you want  a little sneakpeak???


thats all folks! see you all tonight?

♥ Hermien

maandag 13 november 2017

Purple/yellow V, geelpaars V

On this one only stamps by Birgit (carabelle studio) on top (the text in the back is by Hero Arts), I decided to make a small flower using a circle and two leaves
op deze alleen stempels van Birgit (carabelle studio) op het kaartje (de tekst in de achtergrond is van Hero Arts) ik besloot een soort bloem te maken door een cirkel en de bladstempelstitched with the sewing machine
ging nog wat tekeer met de naaimachine☺
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails