Een blog om te kijken hoe creativiteit zich kan ontwikkelen......
-of toch niet?-

Thats the question!

Groet, Sproet...(alias Hermien)

maandag 30 oktober 2017

Leftover IVa few days after I finished that little booklet (see below) I found a page I forgot to add ...it had to be used of course! 

een paar dagen nadat ik dat kleine boekje klaar had vond ik een bladzijde die ik vergat erin te doen, die moest natuurlijk nog wel even een plekje krijgen!


Made a card (what else☺) doodled and glued some washi. didn't use a stamp at all back to nursery school !?!)
maakte een kaartje (wat anders☺) doodelde wat en plakte wat washi, gebruikte geen enkele stempel, terug op de kleuterschool ?!?)O, the word 'happy' I made with a small dymowriter I bought at the HEMA
oh en 'happy' kwam van mijn kleine dymodinges van de HEMA


Lately I was at a market in Leeuwarden (especially for woman) and there I found this handy display, (it was made by people with a mental disability) they make lots of beautiful (home deco)things and I almost couldn't resist buying the whole...

Laatst was ik op een beurs (voor vrouwen) in Leeuwarden en daar vond ik deze leuke display, gemaakt door mensen met een geestelijke beperking, ze maken veel prachtige (home deco) dingen en ik kon me bijna niet beheersen om alles...


the card says: made with love in frisian language (dutch dialect)


maybe I wil make myself  a bunch of displays in different sizes??!!!
misschien maak ik zelf ook nog eens een voorraadje van verschillende groottes..??!!


zaterdag 28 oktober 2017

left over III

 this background has been lying on my desk for ages! when this beautiful butterfly landed on it I knew it had to be☺

dit achtergrondje ligt al eeuwen op mijn tafel maar toen deze prachtige vlinder erop landde leek het alsof het zo moest zijn ☺

Stamps:
Butterfly: Penny Black,
Circle: Crealies
Text: Hero arts
red Squares: Gummiapan

on this picture you can see that I masked the flowershape by Birgit Koopsen (Carabellestudio) with some clear modelling paste

op dit fotootje zie je wat duidelijker dat ik de bloemen mask van Birgit Koopsen (Carabelle studio) met clear modelleer pasta


donderdag 26 oktober 2017

left overs II

on the second one some circles and leave shapes, same technique as before

op de tweede wat cirkels en bladvormen, dezelfde techniek als de vorige


the stamps I used are alle from China, I doodled some dots and lines
de stempels komen uit China, ik tekende zelf nog wat stippels en lijntjes

dinsdag 24 oktober 2017

left overs

I found some leftovers of previous projects, don't know why I didn't use them, but now I did...!
Ik vond nog wat restjes van eerdere  projectjes, geen idee waarom ik die niet gebruikte, maar nu zijn ze op!


drew on both leftovers some shapes (this one tulip like) and painted around them, afterwards I stamped on top of the paint and glued some washi

op beide restjes tekende ik zelf wat vormen (op deze een soort tulpvorm) en verfde erom heen, daarna stempelde ik op de verflaag en gebruikte wat washi

 the chinese lantern was a gift from my sister it just wanted to be in the photo ☺
het chineese lantaarntje kreeg ik van mijn zus in een leuk boeket, het wilde gewoon op de foto☺


donderdag 19 oktober 2017

little booklet/klein boekje

at a workshop at Willy's a few months ago we learned how to make a japanese binding, and I decided to make a little booklet out of some small gelliprints...

op een workshop bij Willy, een paar maanden geleden, leerden we hoe je een japanse binding moet maken en thuis probeerde ik deze uit op een setje kleine gelliprintrestjesthe cover is ready, the inside is waiting !
de cover is klaar, de binnenkant wacht !


almost every stamp is by Carabelle studio (birgitkoopsen design) exept the numbers (gummiapan)
bijna alle stempels zijn van Carabelle studio (birgitkoopsen design) behalve de nummers (gummiapan)woensdag 18 oktober 2017

25th posting on BMMAC

today is the 25th posting for BMMAC so Birgit decided to challenge you and us..for me the challenge was to work on a different size and to try some scrapbooking (not my piece of cake :-))


so hop over and see the full posting on Birgits Blog tonight with all the contributions of the team members and to join the challenge!

Have fun!

SPOILERALERT! alias sneakpeak ;-)


vanavond is de 25ste posting van de BMMAC dus dat wordt gevierd met een challenge, voor mij het werken op een ander formaat en een poging tot scrapbooking (niet echt mijn 'ding' ;-))

dus wip vanavond langs Birgits blog om alle bijdrages te zien en mee te doen!

Veel plezier!dinsdag 17 oktober 2017

left over/restje

my BMMAC designteam project of august needed less prints than expected so I had some left overs...
mijn BMMAC designteam project van augustus had minder prints nodig dan ik had verwacht, dus er waren wat leuke restjes...!


I stamped a textstamp in the background (from China) and on top I embossed those leaves (Carabelle) and at the bottom a small dutch text (different colors)saying I just wanted to say hello!

In de achtergrond een tekststempel (China) en ik embosste de leuke bladmotieven (Carabelle) en een kleine strook tekst van different colors


so simple and quick!
zo snel en simpel!zondag 15 oktober 2017

the last of the sixpack/ de laatste van de zes

the last one was partially painted over because I didn't like the stamp I used..
de laatste kaart werd deels overgeverfd omdat ik niet blij was met de stempel die ik erop zette...


The text is by stampabilities and the thin lines by Different Colors
de tekst is van stampabilities en de dunne lijntjes van Different Colors
I like this color combination!
ik hou wel van deze kleurtjes samen!
vrijdag 13 oktober 2017

painted flowers/geverfde bloempjes


some doodling, some painting, some stamping......
wat gedoodeld, wat geverfd, wat gestempeld...fris en fruitig genoeg?
Fresh and juicy enougt?


donderdag 12 oktober 2017

My own flowers/m'n eigen blomkes

messed around with some pink and white paint to create these flowers
rommelde wat met roze en witte verf voor deze bloemen


added some washitape and textstamp (Carabelle Birgit Koopsen) the small lines are from Different colors

plakte nog wat washitape  en tekststempel (Carabelle Birgit Koopsen) de smalle lijntjes zijn van Different colors
maandag 9 oktober 2017

and some pink and yellow/met wat roze en geel

some extra color changes a lot!
wat extra kleur verandert een boel!


Stamp by SA and no brand from china
Stempel van SA en merkloos uit china


zaterdag 7 oktober 2017

with some yellow/een snufje geel..


On this card another echinicea (SA) and text stamp(Hero arts) circle stamp from china  added some yellow and was pleased with the result ☺Op deze kaart een andere echinicea (SA) en een tekststempel van Hero arts, de cirkel stempel komt uit China, ik smeerde nog wat gele verf en vond em leuk!
donderdag 5 oktober 2017

Ready for/ klaar voor

the next series?
de volgende serie??on this one I only used turquoise paint and black gesso for the background
op deze serie gebruikte ik alleen turquoise verf en zwarte gesso voor de achtergrond


those nice echinicea's (Different colors) were stamped as well as these beautiful mixed media circles by Dina Wakley and I doodled a little
i
k stempelde die mooie echinicea's (different colors) en die leuke mixed media cirkels van Dina Wakley en  doodelde een beetje


woensdag 4 oktober 2017

BMMAC october/BMMAC oktober

Tonight you can find my newest posting for BMMAC at Birgits blog time flies having fun!
Vanavond mijn nieuwste posting voor BMMAC op Birgits blog, wat vliegt de tijd (als je lol hebt☺)

Sneak peak??? OK!Curious? see you at 19:00 hrs!?
Nieuwsgierig, zie je om 19:00 !?


dinsdag 3 oktober 2017

purple yellow/geelpaars VI

de laatste in de serie!
the last card in the row

deze kreeg de grootste vinder van penny black en tekst van hero arts
this one got the biggest butterfly (penny black) en text by hero arts


hoop dat jullie net zoveel plezier beleefden aan deze serie als ik :-)
hope you enjoyed this series as much as I did :-)


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails