Een blog om te kijken hoe creativiteit zich kan ontwikkelen......
-of toch niet?-

Thats the question!

Groet, Sproet...(alias Hermien)

vrijdag 29 juni 2018

number V/nummer V


made this one before I got the idea of covering the background with paint...I know what I like more☺.... (at least for now)

ik maakte deze nog voor ik op het idee kwam om de achtergrond met verf te bedekken, ik weet wel wat ik mooier vind (tenminste NU☺)stamps by carabelle studio, washi tapewoensdag 27 juni 2018

orange IV/oranje IV


I liked the idea to cover up the background(kind of negative painting) so this nice flowers were done that way, the background peeps through again some washihet idee om de achtergrond met verf te bedekken (soort van negative painting) beviel me wel, dus deze leuke carabelle bloemetjes op deze manier gedaan, alleen nog wat washitape geplaktmaandag 25 juni 2018

orange III/oranje III


remember that background? ok this time it was partially covered with paint, some white and turkois, stamped (carabelle studio) and used some washi tape (dictionary) 


 herinnert u zich deze achtergrond? deze keer deels bedekt met verf (wit en turquoise) en wat washi (woordenboek)
zaterdag 23 juni 2018

orange is not....oranje is niet

my taste..o I did mention that before☺☺☺
mijn smaak, ooo dat zei ik al eerder ☺☺☺


 the same background as before but this time a butterfly landed on top..
dezelfde achtergrond als eerder maar deze keer landde een vlinder erop..


donderdag 21 juni 2018

still living over here! nog wel in leven hoor!

hi you all! did you miss me (a little bit)? I had trouble finding myself the last few months, busy moving and (re)arranging things in our new home..but I think I found my creativity under the dust and boxes so I tried to make some cards...(what else?)

hallo allemaal! hebben jullie me wel een beetje gemist?? ik kon mezelf ook amper terugvinden, de laastste maanden met de verhuizing en het dingen regelen en gedoe..maaaaar ik denk dat ik weer een sprankje creativiteit tegenkwam onder de stof en verhuisdozen ☺ dus maar geprobeerd weer wat kaartjes te maken (natuuuurlijk )

I didn't make it easy for myself because I am not an orange lover, but...hmm... first a thick layer of gesso and spread some paint by using an old creditcard, glued some arabic (?) text on top and stamped those nice stamps on top ( Carabelle studio), the white circle is a home made stamp (craftfoam cut into a circular shape) some lining and dots and the first card was finished

ik maakte het mezelf niet makkelijk, ik hou niet zo van oranje, maar...hmmm...eerst een dikke laag gesso en toen wat verf met een oude creditcard opgebracht, ik lijmde wat arabische (?) tekst en stempelde deze leuke (Carabelle studio) stempels erop, de witte cirkel is een, uit craftfoam, geknipte vorm.., wat lijntjes en stipjes en de eerste kaart was een feit


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails