Een blog om te kijken hoe creativiteit zich kan ontwikkelen......
-of toch niet?-

Thats the question!

Groet, Sproet...(alias Hermien)

zaterdag 23 december 2017

o, and this one/o en deze..

those tulips are really my new love ( I have several ☺☺)at first the card was all orange and yellow-ish, not my taste so I added some red and purple and small pieces of washi tape

deze tulpen zijn echt mijn nieuwe liefde (jaja, ik heb er meer..☺☺) de kaart was eerst vooral oranje gelig, niet echt mijn smaak, dus maar wat paars en rood en stukjes washi toegevoegd..beter toch?


tulipstamp by Carabelle, Birgit Koopsen design
text stamp : gummiapan

tulpenstempel van Carabelle, Birgit Koopsen design
tekststempel: gummiapandonderdag 21 december 2017

blue/blauw VI


of course this butterfly (Penny Black) landed also on top of a card together with a text (SA)
natuurlijk landde deze vlinder (Penny Black) ook bovenop een kaart, samen met een tekst (SA)


some purple and turkois paint and some white gesso (love these colors!)
wat paars en turkoise verf en wat witte gesso (hou erg van deze combinatie kleuren!)dinsdag 19 december 2017

blue/blauw V


 draw some tulip shapes and painted around, stamped on top (text Simon Says)
tekende wat tulpvormige vormen en verfde eromheen, stempelde de tekst erop (Simon Says)


zondag 17 december 2017

blue/blauw IV


 some doodling and painting, the only stamp is by Simon Says (explore)
zelf wat getekend en geverfd,  de enige stempel is van Simon Says (explore)


vrijdag 15 december 2017

blue/blauw III

this beautiful flower (carabelle studio, birgit koopsen design) liked to be on the next card..

deze prachtige bloem (carabelle studio, birgit koopsen design)   wilde wel graag op de volgende kaart..
In the center also stamps by Carabelle (birgitkoopsen design)
in het midden ook een stempel van Carabelle (birgitkoopsen design)


and a little doodling
en wat gedoodel

woensdag 13 december 2017

blue/blauw II

only added the butterflies and a text stamp (and some doodling)
alleen wat vlinders en een tekststempel gebruikt (en wat gedoodel)

stamps:
Butterfly: Art Journey
Text: Carabelle


maandag 11 december 2017

Bleu/blauw

this card is one of six (again, I mostly make 6 cards out of one piece of mixed media paper) at first I colored the background blue/turkois and added some white stencilled circles

deze kaart is weer een van 6 ( ik maak meestal 6 kaarten uit 1 stuk mixed media papier) Ik kleurde eerst de achtergrond blauw/turkois en maakte nog wat witte cirkels met een stencil


than some numbers in black and after this I cut the paper into 6
toen nog wat nummers en daarna sneed ik het papier in 6 stukken..


choose this magenta echinaceas gave them some extra color
ik koos deze magenta echinaceas en gaf ze wat kleur


added some circles and doodling
maakte nog wat cirkels en tekende een randje


feels like spring!? (just decorated my living room into christmas spheres)
voelt als voorjaar (heb net de kamer in kerstsferen gehesen)


woensdag 6 december 2017

Sneak Peak BMMAC

Tonight my contribution for BMMAC, due to a switch somewhat earlier than planned, but maybe it will inspire you for the holidays?!

Vanavond mijn bijdrage voor BMMAC, door een ruil iets eerder dan gepland, maar wie weet inspireert het jullie voor de feestdagen?

welcome at Birgits Blog  at 19 hrs!
welkom op Birgits Blog om 19 uur!

(sneakpeak...)

maandag 4 december 2017

because I can't stop..omdat ik niet kan stoppen

I wanted to make a small book also..with.....
wilde ook nog een klein boekje maken...met....

 
the lovely tulips♥♥♥
die heerlijke tulpen♥♥♥


and hearts and mixed media stamp by Dina Wakley
en hartjes en mixed media stempel van Dina Wakley

 some doodling
wat gedoodeld


some pages colored with the gelliplate
wat pagina's gekleurd mbv de gelliplate

waiting for ....
wachtend op ...

japanese binding
japanse binding


all stamps by Carabelle (except the mixed media circles on the back cover)
alle stempels van Carabelle (behalve de mixed media cirkels op de achterkant)

zaterdag 2 december 2017

some more tulip love? nog wat tulpenliefde?

with some yummy colors?? yeah!
met wat zalige kleurtjes??? yeah!doesn't need an explanation (does it?!)
heeft geen uitleg nodig (toch?)


these are my favorite colors ☺☺♥♥♥
dit zijn wel mn favoriete kleurtjes ☺☺♥♥Stamp
Stempel

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails