Een blog om te kijken hoe creativiteit zich kan ontwikkelen......
-of toch niet?-

Thats the question!

Groet, Sproet...(alias Hermien)

maandag 19 juni 2017

Enjoy! Geniet!

For now the last card, I am on holidays enjoying sun & seabreeze and filling my head with...ehm...?😉😎
Voorlopig is dit mn laatste kaartje, ik ben op vakantie, lig in de zon, lekker briesje en vul mn hoofd met...ehmmm...? 😉😎

on this card I regretted those (dark)leaves also, but this time I managed to highlight and make it into a card to my taste ☺ (nag nag nag....)added the inspiring text (AS) and circleburst (Crealies), dripped some aladine ink, bright yellow! and some washi and die (gummiapan)

op dit kaartje had ik ook spijt van die te donkere bladeren, maar deze keer lukte het wel om er een kaartje naar mijn smaak van te maken (wat een gezeur he??) de leuke inspirerende tekst (AS) en cirkelburst (Crealies), samen met wat heldergele inktdruppen van Aladine...toen nog wat washi en een hart stans van Gummiapan


oh, that purple..hmmmmmmmmm ♥♥
O, dat paaaaaaaaaaaaaaaaarsss...!♥♥ HappY!

zaterdag 17 juni 2017

Just for you

this text explains a lot, it is for you....because it is not my taste....☺the only stamp is dovecraft (text)
stamped on a reddish background, the leaves were to dark to my taste, I tried to brighten them by adding some white.

de tekst zegt het al, het is voor jou, want het is niet mijn smaak....(ach lelijk is ie niet, maar om nou te zeggen WAUW!! nee, dat beslist niet..) de enige stempel is van dovecraft op een rode achtergrond die ik met stencils bewerkte. de bladeren werden te donker (texture paste), ik probeerde ze wat op te lichten met wat witte accenten


glued a small circle ad doodled a small outline
plakte een klein cirkeltje en tekende een dun kadertje


donderdag 15 juni 2017

with love...

on the art specially event this year I found this big text by Dovecraft..stepped outside my comfortzone (love white and black embossing powder, never a color) and embossed in this bright turqois ..on a red/yellow background..

op het art specially event dit jaar vond ik deze leuke grote tekststempel van Dovecraft, besloot buiten mijn comfortzone te gaan en eens in kleur te embossen (gebruik het liefst wit of zwart bij het embossen) dus het werd turkois op een rood/gele achtergrond..it ended up being a sort of vintage look.. ☺☺
uiteindelijk werd het een soort vintage kaartje


stamps: Arrows: Action (local store), hearts: Carabelle (BK), text (no brand from China)
stempels: pijlen van de Action, harten: Carabelle (BK) merkloze tekst uit China


some washi and doodling
nog wat washi tape en doodling

dinsdag 13 juni 2017

texture paste/ texture pasta

Aladine texture paste was used with Birgits flowertemplate, this time I was not pleasantly surprised, because the paste looked like it was reddish pink and bright orange, but, after drying, they were both not sparkling and bright ☻Not my taste, but I know there are folks who really love these colors, so.....(I'll close my eyes ☺☺)

Aladine texture pasta gebruikte ik samen met Birgits bloemstencil, deze keer was ik niet aangenaam verrast, de pasta leek rozerood en helder oranje, maar, na het drogen, bleken ze niet zo sprankelend en helder..☻ Niet mijn smaak, maar smaken verschillen en ik weet dat er zat mensen zijn die wel van deze kleurtjes houden (ik doe mn ogen wel dicht ☺☺☺)All stamps are Carabelle (BK design), I added some washi and doodling

alle stempels zijn van Carabelle (BK design) ik plakte nog wat washi en doodelde watzondag 11 juni 2017

Carabelle mine....Carabelle mine....

for my designteam homework (☺) I made several cards with this beautiful tulip (designed by Birgit Koopsen) I choose two for my first post, this one didn't make it, but could have, of course.. ☺

Voor mijn designteam huiswerk 9☺) maakte ik verschillende kaartjes met deze mooie tulp (ontworpen door Birgit) ik koos twee voor mijn eerste posting en deze werd niet gekozen, maar dat had natuurlijk zomaar wél gekund ☺
all stamps are designed by Birgit for Carabelle, I only added some paint circles and doodling

alle stempels zijn ontworpen door Birgit voor Carabelle, ik heb alleen wat verf cirkels en wat stippels en streepjes toegevoegdvrijdag 9 juni 2017

Together/Samen

An old project was still laying on my crafttable, waiting for...yeah for what? There was not much I could do, maybe I did to much? I glued it onto the white card and was not totally happy, but decided that it was going to be what it is ☺

dit kaartje lag al even (lang..) te wachten op...ja, op wat? Ik had er eigenlijk niet meer zoveel aan toe te voegen en bedacht me dat ie misschien ook al te druk was...Plakte em op de witte kaart, niet helemaal tevreden, maar ik besloot dat het was wat het is ☺


Text stamps from china, heart and swirl Carabelle (BirgitKoopsen) some small leaves on  a string Action (local store)

Tekst stempels uit China, hart en swirl Carabelle (Birgit Koopsen) wat kleine blaadjes aan een takje van de Action


woensdag 7 juni 2017

carpe diem

First:tonight at 19 hrs my second post for BMMAC check Birgits blog!!


on this one another drawing ( I know I know, looks familiar, made something like this before..but, another background, another color, I hope you forgive me ;-) )

op deze weer een tekeningetje van mezelf (hij ziet er bekend uit, ik weethet, maakte zoiets al eerder, maar ander achtergrondje, andere kleurtjes, ik  hoop dat jullie me vergeven ;-))On top of the paintlayer I stamped some circles, black Carabelle, white Crealies and text by.....................

op de bovenste laag verf weer wat gestempeld, cirkeltjes (zwart van Carabelle, wit van Crealies) en de tekst van.............ehhhhhhhhhhhhhhhhhh...later!and a little doodling
en een beetje gedoodled


maandag 5 juni 2017

for those, voor degenen

who are missing the butterflies...here another one (no brand, from China) a small card, only added one stamp (sometimes cardmaking is really simple!) by Carabelle (Birgit Koopsen design)

die de vlindertjes missen, hier is er weer eentje (merkloos, uit China) een klein kaartje, ik stempelde maar 1 stempel in de achtergrond (soms is het maken van een kaartje echt supersimpel !) stempel van Carabelle studio, Birgit Koopsen designon the picture a small peak of my beautiful vetchlings
in de foto een klein stukje van mijn prachtige boeketje Lathyruszaterdag 3 juni 2017

Carabelle bloem/flower

The flower text and circles (Carabelle, Birgit Koopsen design) were stamped and embossed (flower), added some small paint circles and a eyelet

de bloem, tekst en cirkels zijn allemaal van Carabelle (Birgit Koopsen) werden gestempeld en geëmbosst (bloem), ik voegde wat verf cirkeltjes toe en een eyelet in de hoek


it turned out a little boring, so I added some yellow ...not completely satisfied about the endresult

ik vond de kaart nog wat saai, dus wat geel toegevoegd...blijf nog niet helemaal tevreden met het resultaat


donderdag 1 juni 2017

My own tulip, mijn eigen tulpje

I decided to make my own little tulip on this card, the background peeps through the rest of the background was painted and afterwards stencilled (leave motive) and a small textstamp (groetjes means greetings, Different color stamp)

ik besloot zelf een tulpje te tekenen op dit kaartje, de achtergrond piept er mooi doorheen, de rest van de kaart werd geverfd en later bestempeld (Different colors) en een bladmotief gestencild I outlined the tulip and doodled a little
met een witte pen de tulp wat extra 'pop' gegeven en wat gedoodled


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails